Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Personuppgiftsansvarig ”PuA”

Bild: Martin Louis

 

En personuppgiftsansvarig är:

"En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, instituton eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter...”

Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig och styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. Det är alltså aldrig en person som är formellt ansvarig.