Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Laglig behandling

Bild: Lisa Stephen

 

För att behandlingen skall anses vara laglig så måste den uppfylla minst ett av följande villkor:

  • Samtycke finns
  • Nödvändigt för att uppfylla avtal
  • Nödvändigt för att uppfylla rättslig förpliktelse
  • Nödvändigt för att utföra uppgift av allmänt intresse
  • Nödvändigt för ändamål som rör ett berättigat intresse (intresseavvägning)