Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Särskild kategori av personuppgifter

Bild: AdobeStock

 

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott.

Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter, fast det finns dock flera undantag från förbudet. Även personnummer kan räknas till personuppgifter som är särskilt integritetskänsliga.

I Sverige arbetar för närvarande ett antal utredningar med att se över och ta fram kompletterande svensk lagstiftning när det gäller känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och personnummer.

Med känsliga personuppgifter avses uppgifter om:

  • etniskt ursprung
  • politiska åsikter
  • religiös eller filosofisk övertygelse
  • medlemskap i en fackförening
  • hälsa
  • en persons sexualliv eller sexuella läggning
  • genetiska uppgifter och
  • biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person
  • allergier