Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Den registrerades rättigheter

Bild: Chris Potter

 

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.

De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen. Mer information om rättigheterna finns här nedan.

  • Rätt till information
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering (”glöm bort mig”)
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Rätten till dataportabilitering
  • Rätt att göra invändningar
  • Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering