Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Roller

Bild: AdobeStock

 

Det finns nya roller inom GDPR, den som behandlar personuppgifter är antingen
personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. 

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

En personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ.

Dataskyddsförordningen innehåller särskilda skyldigheter för de som behandlar personuppgifter. En nyhet i dataskyddsförordningen är att många av de skyldigheter som tidigare har gällt för den personuppgiftsansvarige nu även gäller för personuppgiftsbiträdet.

De som behandlar personuppgifter måste se till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Notera särskilt att dataskyddsförordningens bestämmelser om de registrerades rättigheter också innebär skyldigheter för de som behandlar personuppgifter.