Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Överföring vid enstaka tillfällen

Bild: AdobeStock

 

Överföring av personuppgifter är också tillåten om den endast sker vid ett enstaka tillfälle (det vill säga om den inte är återkommande), endast gäller ett begränsat antal registrerade och sker efter en intresseavvägning.

En sådan intresseavvägning ska innebära att överföringen är nödvändig för ändamål som rör tvingande berättigade intressen hos den personuppgiftsansvarige och att den registrerades intressen eller fri- och rättigheter inte väger tyngre.

Det krävs också att den personuppgiftsansvarige, efter en bedömning av samtliga omständigheter kring överföringen, har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter. Om överföring sker i en sådan situation ska den personuppgiftsansvarige informera både tillsynsmyndigheten och de registrerade om överföringen och om de tvingande berättigade intressen som man vill uppnå.