Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Implementering av GDPR

Bild: AdobeStock

 

Vad behöver vi tänka på i vår organisation för att kunna vara GDPR-säkrad?

  • Utbilda om GDPR
  • Skapa budget för GDPR-relaterat arbete
  • Inventera intern kompetens
  • Fastställ vem som ska ansvara för datasäkerhet
  • Upprätta policys, regler och instruktioner
  • Inventera vilka personuppgifter som organisationen behandlar
  • Inventera om organisationen har personuppgifter på minderåriga
  • Dokumentera era system
  • Upprätta avtal med eventuella biträden
  • Förbered rutiner för hantering av säkerhetsincidenter