Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

GDPR ur ett föreningsperspektiv

Bild: AdobeStock

 

När ni samlar in personuppgifter så måste ni först informera, så att den som lämnar uppgifterna får en klar bild av vem ni är, vad uppgifterna ska användas till, med mera.

Några exempel:

Till vad? Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att rapportera till riksförbundet.

Hur länge? Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem i föreningen och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för till exempel stöd. Vi publicerar och arkiverar också vissa
personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Delning? Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

 

Rättigheter

De registrerades rättigheter är många att informera om, du kan läsa mer om dessa direkt hos
Datainspektionen.