Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Reflektionsuppgift

Bild: Dano

 

Grattis, nu har du kommit till kursens slutdel. Den examineras med ett quiz där du som minst ska ha sjuttiofem procent rätt av svaren. 

Lycka till!