Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Kursutvärdering

Bild: AdobeStock

 

Kursen avslutas med en kursenkät innan reflektionsuppgiften. Tack för att du hjälper oss i arbetet med att förbättra kursen, dina åsikter är viktiga. De insamlade svaren kommer att användas i kursens fortsatta utvecklingsarbete.

Om du inte ser enkäten i nästa kurssida, prova att ladda om din webbläsare.