Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Hur tänker du? (reflektionsuppgift)

 

Folkbildningen växte fram för över 100 år sedan och dagens Sverige är väldigt annorlunda jämfört med det Sverige som var då. Samtidigt menar vissa att det fortfarande finns flera likheter som till exempel en snabb urbanisering, flera samhällsgrupper i ett utanförskap och många tekniska framsteg men samtidigt också hot om förändring från främst miljö och ekonomi. 

Fundera över följande frågor och skriva gärna ner dina svar.

  1. Vad tycker du att lärande tillsammans fyller för roll i dagens kunskapssamhälle? 
  2. Hur bidrar din studiecirkel till det statliga målet demokrati, människors möjlighet att växa och gemenskap? 
  3. Vilken samhällsfråga tycker du är den enskilt viktigaste för Sverige att lösa just nu och hur skulle folkbildning och lärande tillsammans kunna vara en del av den lösningen? 

Denna reflektion är för din egen skull och du behöver inte skicka in dina svar.