Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Summering Kulturens

Bra jobbat, nu är momentet klart och jag summerar dess avsnitt innan vi går vidare till nästa del av kursen. 

 

Kulturens stöd

 • Ditt samarbete med Kulturens möjliggör flera olika stöd. Från kostnadstäckning för utförandekostnader vid genomförande av folkbildning och kompetenscheck till försäkring och ramavtal.

 

Anordnarskap

 • Kulturens är ytterst ansvarig för att statsstödet används till ett gemensamt lärande
 • Anordnaransvaret kan inte delas, men Kulturens kan genomföra folkbildning i samarbete med samverkanspartners som föreningar
 • Kulturens ger inga bidrag, utan kostnadstäcker genomförandekostnader för folkbildning
 • Samarbetet med Kulturens behöver stå på inbjudningar, affischer och så vidare

 

Kvalitet

 • All verksamhet som sker i samverkan med Kulturens förväntas bygga på förbundets fem kvalitetspelare runt demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet.
 • Det sker en årlig internkontroll som undersöker om verksamheten verkar rimlig, demokratisk och att statsstödet går till ett lärande tillsammans

 

Organisation och arbetssätt

 • Kulturens strävar åt att minst 50% av förbundets tillgängliga resurser ska gå till verksamhet
 • Förbundet har få kontor och istället ett förbundsgemensamt kansli för att kunna arbeta över kommungränserna
 • Kulturens är en förening som du kan påverka genom att bli förtroendevald

 

Lärande och pedagogik

 • Kulturverksamheter har ofta både ett konstnärligt och administrativt ledarskap, som kan men inte behöver vara två olika personer
 • Genom upplevelser och reflektion prövar vi nya kunskaper och lär oss
 • Grupper går igenom olika stadier innan de blivit ett sammansvetsat team

 

Normer och förhållningssätt

 • Kulturens värdegrund betonar allas lika värde, likabehandling och rättvisa
 • Diskriminering förväntas bli tagen på allvar och motverkas

 

Nu är andra moment färdigt! Då går vi vidare till kursens nästa del som handlar om folkbildning