Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Vad gör Kulturens med de personuppgifter som du skickar in?

 

Kulturens behandling av personuppgifter

I likhet med all annan statsfinansierad verksamhet vill staten veta att pengarna använts till sitt ändamål och kontrollera att det inte betalas statligt stöd flera gånger för en och samma sak. Av den anledningen behöver Kulturens i likhet med övriga studieförbund samla in dina och deltagarna i din studiecirkels personuppgifter när du driver folkbildning i samverkan med förbundet, det vill säga namn, personnummer, postadress, telefonnummer och mejladress om sådan finns. 

Dessa uppgifter lagras hos Kulturens i ett specifikt datasystem med hög säkerhet som kallas för Gustav (Gemensam Utveckling av STudieförbundens Administrativa Verksamhetssystem) och är studieförbundens gemensamma system för verksamhetsrapportering.  

Två gånger per år så anonymiseras alla personuppgifter i systemet och omvandlas till koder för exempelvis studiecirkelns ämne, deltagarnas kön, boendeort och så vidare. Dessa skickas till Folkbildningsrådet som sammanställer denna information från alla tio studieförbunden och skickar datamaterialet vidare till Statistiska Centralbyrån där det anonymiserade dataunderlaget finns för allmänhetens förfogande för exempelvis forskning. 

 

Kulturens och GDPR 

Kulturens tar dig och alla andra deltagares integritet på största allvar. För att se förbundet policy runt behandling av personuppgifter i helhet kan du klicka här.