Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Inlämningsuppgift

Foto: JD Hancock 

Tid 120 minuter | 1 reflektion och individuell uppgift

 

Nu har du kommit till ledarutbildningens sista del, bra jobbat! Efter denna inlämningsuppgift finns det några ytterligare sidor med inspirationsmaterial som du kan ha nytta av i din roll som ledare, titta gärna igenom dessa också då materialet är valt med omsorg.

 

Reflektionsfråga

Instruktioner

Sista uppgiften är en inlämningsuppgift där du reflekterar kring ledarskap. Denna reflektion ska du med andra ord skicka in och uppgiften återkopplas vanligtvis inom sju arbetsdagar. 

Vid inlämningen av uppgiften är det en fördel om du lämnar in dokumentet som en .pdf-fil. För instruktioner om hur du skapar en .pdf, vänligen läs här. Om inlämningen av någon anledning inte skulle fungera eller om du är osäker på hur du exporterar det du skrivit till pdf-format så går det också att mejla uppgiften direkt till peter.oscarsson@kulturens.se .

Tryck på pilen till höger i bildens nederkant för att komma till uppgiften och lycka till!