Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

GDPR - sammanfattning och mer information

I detta moment har vi skrapat på ytan i vad GDPR säger och innebär för dig som cirkelledare och din förening. Nu har du kommit till sista sidan i denna del av kursen som är en kort sammanfattning av momentets avsnitt. 

 

Vad är GDPR och varför är det viktigt för dig?

 • GDPR är en lag med syfte att stärka skyddet runt handling av personuppgifter
 • GDPR kan ses som en skärpning av personuppgiftslagen
 • Om du hanterar personuppgifter så behandlar du dessa enligt lagen, då krävs det att du är tydlig med vilka uppgifter som samlas in och vad de ska användas till

 

Vad behöver du veta för att hantera personuppgifterna i en studiecirkel eller förening?

 • Utgå från följande principer när du samlar in personuppgifter från medlemmar i cirkeln eller din förening
  • Samla bara in uppgifter för ett specifikt ändamål och använd dem endast till det ändamålet
  • Samla inte in mer uppgifter än vad du behöver
  • Ha korrekta uppgifter som uppdateras vid behov
  • Spara inte uppgifterna längre än vad det behövs
 • Det är en informationsplikt runt insamling av personuppgifter
  • Informera medlemmar eller deltagare om varför uppgifter om dem samlas in och hur dessa ska användas, lagras samt om någon annan ska ta del av uppgifterna
  • Medlemmarna behöver också informeras om sina rättigheter enligt GDPR
 • Skriv ner föreningens rutiner runt behandling av personuppgifter

 

Vad gör Kulturens med de personuppgifter som du skickar in?

 • Staten vill veta hur statsstödet använts och därför behöver Kulturens samla in dina personuppgifter om du driver folkbildning i samverkan med förbundet
 • Personuppgifterna lagras i ett specifikt, säkert och studieförbundsgemensamt system
 • Alla personuppgifter anonymiseras och skickas till Statistiska Centralbyrån (SCB) för att kunna användas av allmänheten, exempelvis vid forskning

 

Mer information om GDPR

Om du vill läsa vidare samt fördjupa dig i förordningen och vad du behöver göra så finns det gott om andra resurser, som start föreslår jag att du börjar med följande:

 

Nu är fjärde moment färdigt! då går vi vidare till nästa moment som handlar om administration.