Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Folkbildningen i din verksamhet (reflektion)

 

Nu har vi kommit till detta moments reflektionsuppgift, bra jobbat! Uppgiften är för din egen skull och behöver inte skickas in till mig. 

 

Reflektionsfrågor

Instruktioner

Under momentet har du fått lära dig vilka tre verksamhetsformer som Kulturens arbetar med och läst om hur några andra föreningar lär sig tillsammans och delar in lärandet i olika arbetsgrupper och ansvarsområden. Nu ska vi fokusera på din verksamhet och ert gemensamma lärande. 

 

Vänligen svara på frågorna nedan, skriv gärna ned dina svar och diskutera vidare med din grupp. 

 

Frågor

 • Hur ofta träffas du och din grupp? 
  • Vad gör du och de andra deltagarna inom ämnet ni studerar i studiecirkeln mellan era träffar? 
 • I vilken utsträckning sker det något annat gemensamt lärande i din grupp än det ämne som ni har en studiecirkel i (exempelvis ekonomi, verksamhetsplanering eller marknadsföring)? 
 • Hur ofta visar ni upp den kulturform som ni har er studiecirkel i för andra?
  • Redovisas detta som ett kulturprogram?
 • Händer det att fler personer än de som du redovisat som medverkande på cirkellistan hjälper till på något sätt (spelar, fotar, instruerar, marknadsför, ställer iordning och så vidare)? 
 • Hur ofta träffas ni utöver de planerade träffarna i studiecirkeln (till exempel en helg där ni spelar in, en helkväll med dans, en hel eftermiddag och kväll då ni slöjdar och äter tillsammans, en heldag då ni syr kostym eller sätter upp scenografi och så vidare)? 
  • Rapporteras dessa träffar som annan folkbildning? 

 

Om du i svaret på frågorna märker att du och din verksamhet har ett gemensamt lärande som du i dagsläget inte redovisar, exempelvis distanslärande, kulturprogram, andra studiecirklar eller annan folkbildning så kan det vara en god idé att också redovisa den verksamheten. Då kan du kontakta din lokala verksamhetsutvecklare för att få hjälp med föranmälan.  

 

Nu är uppgiften färdig och efter kommande sidas summering fortsätter vi med kursens inlämningsuppgift, bra jobbat!