Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Summering folkbildning 

Bra jobbat, nu har du kommit till sista sidan i denna del av kursen som är en kort sammanfattning av momentets avsnitt. 

 

Folkbildningens historia

 • Folkbildningen växte fram som ett svar på en växande misär i de svenska städerna till följd av industrialiseringen
 • Traditionen bygger på idén att bildning utvecklar människor och är till nytta för samhället
 • Folkbildning består av fyra grenar som på olika sätt arbetar med lärande
  • Folkbibliotek
  • Folkhögskolor
  • Föreläsningsföreningar
  • Studieförbund
 • Studiecirkeln bygger på en idé om ett regelbundet och självorganiserat lärande tillsammans i den lilla gruppen

 

Samhällets mål med folkbildningen

 • Då som nu är samhällets mål att folkbildning ska utveckla människor och motverka sociala problem och isolering
 • Folkbildningen är en form av informell vuxenutbildning. Det är därför en deltagare i studiecirkel behöver vara minst 13 år 
 • Traditionen har varit och är viktig för svensk demokrati

 

Kulturens plats inom folkbildningen

 • Kulturens arbetar folkbildningspolitiskt för att förbättra förutsättningarna för lärandet inom kulturverksamheter

 

Nu är tredje moment färdigt! Då går vi vidare till nästa moment som handlar om GDPR för föreningar.