Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Kursens upplägg 

1 avsnitt med text | Tid 10 minuter

 

Kursens innehåll

Kursen berättar vad folkbildningen är, hur bildningsformen växte fram och förhållningssättet till kunskap och inlärning. Du får också höra Kulturens historia och den syn på lärande som detta studieförbund valt att använda sig av. Till sist får du grundläggande information kring lagen om personuppgifter (GDPR) och olika inspirationsmaterial som kan hjälpa dig i ditt ledarskap.

Ledarutbildningen är uppdelad i olika moment, som du lättast tar till dig om du följer dem i den ordning de kommer. Kursen avslutas med en inlämningsuppgift som du skickar in. Instruktioner för uppgiften finns under fliken `Reflektion´ och inlämnad uppgift återkopplas inom tre arbetsveckor.

Kursmomenten är i sin tur uppbyggda av olika avsnitt med information i form av text och video. Varje moment avslutas med en övning, reflektionsuppgift eller diskussionsfråga som du/ni kan diskutera och reflektera över.

Om kursen

Du bestämmer själv hur du vill läsa kursen och det går bra att dela upp materialet i mindre delar. För enkelhetens skull tror jag att det är lättast att läsa ett moment i taget, men även detta är upp till dig.

Under kursen kommer olika snabbfrågor och uppgifter som låter dig reflektera över studiematerialet eller arbetet i din studiecirkel, svaret på dessa behöver du inte skicka in. 

Kursen beräknas ta cirka 7 h, eller 9 studietimmar á 45 minuter, att genomföra. Dock tar det olika lång tid för olika personer att läsa och lära, så tiden kursen tar är individuell. 

 

Efter kursen

Efter genomförd kurs, samt inlämnad och godkänd reflektionsuppgift, skickas ett kursdiplom ut till dig via post.

Ägna gärna lite tid åt att botanisera bland filmerna som finns efter den skriftliga reflektionsuppgiften. De är omsorgsfullt utvalda för att ge inspiration till ditt ledarskap. 

 

Studieguide

Vi föreslår att du lägger upp kursens studier följande sätt

 

Nu har du avklarat kursens första moment, bra jobbat!