Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Varför finns Kulturens?

 

"Kulturens behövs som vägvisare. Via fortbildning av ledare, spridning av goda idéer och test av nya verksamheter, kan Kulturens bidra till att amatörkulturen förnyas och får än större betydelse i Sverige." /Lars Farago, drivande i bildandet av Kulturens 

 

Kulturens Framväxt

Kulturens är studieförbundet, av, för och med kulturutövare. Ett studieförbund är en organisation som arbetar med folkbildning, en form av frivilligt, gemensamt lärande som syftar till personlig utveckling och samhällsutveckling.

Syftet med studieförbund är att ge människor förutsättningar att lära sig av varandra och få kunskap i ett brett perspektiv. Kulturens arbetar med det gemensamma lärandet inom kulturverksamheter.

Studieförbund är oftast en del av en folkrörelse och Kulturens har sitt ursprung i amatörkulturföreningarna, vilket återspeglas i förbundets styrelser, verksamhet och folkbildningsspolitiska påverkansarbete.

 

Varför ett studieförbund med kulturfokus?

När utredarna Tobias Harding & Anna Nørholm Lundin ställde sig frågan varför det behövs ytterligare ett studieförbund när det redan fanns nio andra, på uppdrag av Folkbildningsrådet (en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna från riksdagen och regeringen), så blev deras slutsatser följande: 

  • Kulturens stödjer lärande inom ett bredare spektrum av kulturella uttryck än de övriga studieförbunden 
  • De organisationer som samarbetar med Kulturens genomför en omfattande och viktig offentlig kulturverksamhet (till exempel konserter och dansuppvisningar) 
  • Genom sina verksamheter erbjuder Kulturens en alternativ kultursyn till det kulturmönster som annars genomsyrar folkbildningen 

Tryck här om du vill läsa utvärderingen i sin helhet.