Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Ledarens roll inom folkbildningen

 

Egen reflektion

Vad är ledarskap för dig?

  1. Fundera kort över vad ledarskap är för dig och hur det kommer sig att du valt att bli en ledare.
  2. Hur ser du på dig själv som ledare och vilka är dina styrkor? Skriv ner tre saker som du tycker att du är bra på. 
  3. Vad skulle du vilja utveckla inom ditt ledarskap? Vad skulle hända om du utvecklade detta? 
  4. Vad motiverar dig till att fortsätta lära och lära ut? 

 

När du är klar med uppgiften, vänligen se filmen nedan (filmen är på engelska men har svensk undertext. Om texten inte kommer automatiskt; klicka på subtitles, till höger under filmen och välj `swedish´).

 

 

Om ledarskap

Ledarskap kan, fast behöver inte vara detsamma som chefskap. En chef har en formell funktion som innebär ett visst maktutövande, medan ledarskapet avser förmågan att få med sig andra människor i en viss riktning. En förutsättning för att vara en god chef är att du också är en god ledare.

Att leda utan en formell chefsfunktion, kan ofta vara svårare än det traditionella chefskapet. Du är beroende av att människor omkring dig vill vara med och utveckla verksamheten såväl som sig själva och du leder organisationen eller gruppen framåt med vilja och engagemang.

Beroende på kulturform och verksamhet, sträcker sig ledarskapet från den samordnande ledaren till den styrande ledaren med ett konstnärligt ansvar. Det är viktigt att ledarskapet anpassas utifrån den kulturform och verksamhet som bedrivs. Det centrala är att ledarskapet ska möjliggöra ett bra lärande och en gemenskap för deltagarna i gruppen. Därför behöver ditt ledarskap vara anpassat till både din konstform som gruppens önskemål och behov.

 

Ledarens roll I civilsamhället

Som cirkelledare är du en del av det svenska civilsamhället. Med civilsamhälle avses den del av samhället som hjälper varandra utan en direkt inblandning av offentlig sektor, stat eller kommunen, vilket ofta är organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i det som tidigare kallades för ideell sektor. 

När det talas om civilsamhället i det offentliga samtalet så syftas det ofta på idéburna organisationer och folkrörelser, exempelvis studieförbund, fackföreningar och kulturföreningar. I rapporten "Det frivilliga arbetet i Sverige som en del av BNP" beräknades det svenska civilsamhället motsvara 3.32 procent av BNP om det skulle räknats in. För att sätta denna siffra i en jämförelse bidrog den svenska detaljhandeln 2014 med 3,27 procent till BNP. Med andra ord är civilsamhället en stor och betydande kraft i Sverige som du är en del av och bidrar till.

Nu har du förhoppningsvis fått några nya tankar runt ledarskap och ledarrollens betydelse för civilsamhället. I nästa avsnitt ska du få tänka vidare på ditt ledarskap, för nu är det dags för detta moments reflektionsuppgift.