Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Kulturprojekt 

 

Utöver den statsfinansierade folkbildningen som är Kulturens grundverksamhet, driver också medlemsorganisationer och samarbetsföreningar ett antal utvecklingsprojekt tillsammans med förbundet.

Det är särskilt tre typer av projekt som förverkligas: 

  1. nationella projekt för att utveckla nya metoder, nå nya målgrupper eller öka kulturverksamheterna över hela landet
  2. nationella folkbildningsprojekt för utveckling av specifika studiematerial runt demokrati och mänskliga rättigheter eller arbete med att nå nya målgrupper
  3. regionala folkbildningsprojekt 

 

För att läsa mer om vilka projekt som Kulturens arbetar med just nu, vänligen titta på Kulturens webbplats

 

Har du en projektidé? 

Har du en projektidé som du tror att din förening eller rikskulturorganisation skulle kunna genomföra tillsammans med Kulturens? Skoj! Då är det första steget att du och din förening kontaktar Kulturens och bokar in ett samtal där ni kan tala mer om din ide. 

Lämplig kontaktperson hittar du på Kulturens webbplats.