Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Folkbildning - ett arv av gemensamt lärande

4 avsnitt med text | Tid 50 minuter  | 2 reflektioner

 

I det här momentet får du veta: 

  • Varför folkbildning växte fram
  • Varför svenska staten betalar statsstöd till folkbildningen
  • Hur Kulturens arbetar för att förändra folkbildningen för att förbättra förutsättningarna för lärande inom olika konstformer

Momentet avslutas med ett par reflektionsfrågor. Vänligen lägg några minuter på att fundera över dessa frågor och skriva ner dina svar. Denna uppgift är för din egen skull och du behöver inte skicka in dina svar. 

 

Välkommen vidare till nästa moment