Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Kulturens plats inom folkbildningen

 

"Kulturens kom till och har på kort tid gjort en fantastisk resa. Mitt i all växtvärk har Kulturens lyckats fokusera på nya viktiga frågor för kulturlivet. Min förhoppning och dröm är att Kulturens ska lyckas fortsätta vidmakthålla sin dubbla roll som viktig delfinansiär av verksamheten i amatörkulturgrupper och som spjutspets." 
/Lars Farago, drivande i Kulturens framväxt 

 

Kulturens studieförbund, ditt studieförbund genom amatörkulturorganisationerna, bildades ur behovet av ett nytt förbund för kultur som kulturlivet själva såg och agerade utifrån. Kulturens är det nyaste studieförbundet och skiljer på flera områden mot de övriga:

  1. Kulturens gör inte skillnad mellan små och stora grupper utan ser allt gemensamt lärande som viktigt
  2. förbundet har färre lokaler och mindre personal för att möjliggöra att en större del av statsstödet kan gå till verksamhet
  3. Kulturens arbetar endast med kulturföreningar bortsett från en egen musikverksamhet 
  4. förbundet arbetar främst med kulturverksamhet 

 

Folkbildningspolitiskt arbete 

En del av Kulturens arbete syns inte för dig som är cirkelledare, eller åtminstone inte direkt. Det är diskussionerna med övriga studieförbund och Folkbildningsrådet om hur folkbildningens regler och regeltolkningar ska se ut. Dessa samtal är väldigt viktiga för kulturlivets förutsättningar inom studieförbunden och plats inom folkbildningen. då de bestämmer själva ramverket.  

Sedan starten 2010 har Kulturens varit pådrivande för att folkbildningens regler ska ändras och inkludera det lärande som sker inom kulturverksamheter. Diskussionerna har exempelvis gällt antalet deltagare i studiecirklar och annan folkbildning, en uppvärdering av kulturprogram, hur ett lärande tillsammans kan ske över distans och vad inom olika kulturverksamheter som är ett gemensamt lärande och hur detta kan inkluderas i befintliga regelverk och regeltolkningar. 

Det har varit diskussioner som ibland utmynnat i ändrade regler eller regeltolkningar och i andra fall fortfarande pågår. Målet är dock alltid detsamma, att ge det lärande som du och din grupp planerat så goda möjligheter som möjligt.