Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Administration

6 avsnitt med text och video | Tid 70 minuter varav 14 minuter video | 1 gruppreflektion

 

I det här momentet får du veta: 

  • om tre verksamhetsformer för folkbildning och deras regler 
  • vad föranmälan och rapportering av folkbildning är och går till 
  • syftet med en arbetsplan och hur dessa ska fyllas i 
  • Vad en e-lista är och hur du föranmäler och redovisar folkbildning elektroniskt 
  • hur olika kulturföreningar arbetar för att redovisa allt gemensamt lärande som sker i sin verksamhet  

Momentet avslutas med ett par reflektionsfrågor. Vänligen lägg några minuter på att fundera över dessa frågor och skriva ner dina svar. Denna uppgift är för din egen skull och du behöver inte skicka in dina svar. 

 

Välkommen vidare till nästa moment