Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Vanliga frågor och svar 

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Om du inte hittar svaret på din fråga, tveka inte att höra av dig.

 

Hur kommer jag igång?

Det första du ska göra är att skaffa ett inlogg till Kulturens e-tjänst. Därefter kan du rapportera din verksamhet. Om du har utökad behörighet kan du även föranmäla verksamhet i e-tjänsten - om inte, så görs detta troligen av någon annan i din förening. 

Än så länge går det i vissa fall att föranmäla och rapportera via traditionella blanketter. Denna möjlighet kommer successivt att avvecklas.

 

Måste all verksamhet föranmälas?

Allt ska föranmälas innan verksamheten sätter igång. 

 

Varför måste jag lämna in en arbetsplan för vår cirkel? 

Arbetsplanen är en plan för lärandet i er cirkel, det är där ni skriver ner syfte, förväntningar och mål med era träffar. 

 

Måste jag ange personnummer?

Huvudregeln är att personnummer alltid ska finnas, vilket är ett krav från Folkbildningsrådet.

På närvarolistan står enbart ledarens personnummer. Om vi saknar personnummer på någon av övriga deltagare, så är det markerat på listan med en asterisk till vänster om personens namn och deltagaren kommer inte att räknas som godkänd.

 

Måste jag signera listorna?

Ja. Närvarolistorna är värdehandlingar och ska skrivas under av ledaren med bläck, alternativt signeras i e-tjänsten.

 

Kan jag skicka in en kopia på en fullständigt ifylld närvarolista till er via mail?

Nej, närvarolistan ska skickas till oss i original, underskriven och ifylld. Detta är ett krav för att Kulturens ska kunna rapportera verksamhet som bidragsberättigad. 

 

När ska närvarolistorna vara inne?

Vårterminens verksamhet ska rapporteras senast i mitten av juni. Är det verksamhet som sker exempelvis midsommarhelgen så vill vi ha den hos oss i Solna så fort så möjligt.

Verksamhet som genomförs i juli månad ska vara oss tillhanda före sista juli. 

Höstens listor måste vara oss tillhanda i mitten av december. Är det verksamhet under julhelgen så måste den in snarast och absolut senast vid årsskiftet.

Exakta datum kan skifta från år till år; kontakta listor@kulturens.se om du är osäker. Kulturens brukar också skicka ut mail/brev när det är dags att lämna in listorna.

 

Får jag lov att ändra uppgifterna på cirkellistan?

Ja om uppgifterna inte stämmer. 

 

Får jag lov att ändra avvikande tid på cirkellistan?

Ja om tiden inte stämmer eller har ändrats.

 

Går det att dela upp en stor grupp i olika mindre studiecirklar?

För att kunna dela upp en stor grupp i mindre delar krävs det att det finns ett tydligt syfte med delningen. Detta ska beskrivs i en arbetsplan och kan exempelvis vara att de övar på olika saker. Det krävs också grupperna befinner sig i olika lokaler och har olika ledare. 

 

Kan jag rapportera hemuppgifter på närvarolistan som vår studiecirkel kommit överens om? 

Nej, hemuppgifter som görs enskilt hemma kan inte rapporteras. Om ni har ett grupparbete eller liknande, fysiskt eller på distans, där gruppen och verksamheten uppfyller kraven för studiecirkel eller annan folkbildning, kan denna i vissa fall gå att rapportera som en separat verksamhet på en egen lista. Kontakta Kulturens om du vill veta mer.

 

Hur beställer jag en ny närvarolista?

Om du har pågående verksamhet så mejlar du listor@kulturens.se och anger om möjligt arr.nummer, så får du en ny närvarolista skickad till dig.

 

Vad gör jag om ledaren blir sjuk?

Är det tillfälligt så ska vikarierande ledare också signera närvarolistan. Det är viktigt att tillfällena då ledaren är sjuk undertecknas av vikarierande ledare.

Om ledaren blir mer långvarigt sjuk eller frånvarande – meddela listor@kulturens.se och ange arr.nummer och vem som är ny ordinarie ledare, så får ni en ny närvarolista. 

Om du har e-tjänst, måste även den vikarierande ledaren ha ett inlogg för att kunna signera.

 

Vad gör jag om ledaren slutar? 

Cirkelledaren är ansvarig för att överlåta ansvaret över cirkeln till någon annan. 

 

Är det bara föreningar som kan samarbeta med Kulturens?

Kulturens samarbetar med kulturföreningar över hela landet. Vi har också en musikenhet som heter Evelyn som arbetar med musikskapare inom samtida populärmusik på nio orter i Sverige. 

 

Finns det en lokal kontaktperson?

Kulturens försöker hålla nere på lokaler och administration, för att kunna använda  så mycket verksamhetsmedel som möjligt till genomförande av folkbildning och kultur. Därför har Kulturens ett förbundsgemensamt kansli.

På vissa orter har vi lokal personal inom framför allt Evelyn, men vår administration är central – vänd dig till info@kulturens.se om du är osäker.  

 

Kan jag få bidrag?

Kulturens arbetar med verksamhetsmedel för genomförande av folkbildning. Vi använder inte ordet bidrag då det rör sig om överenskommen kostnadsersättning för vår del av genomförandet.

Som ledare kan du söka individuell "kompetenscheck" för din fortbildning, fyra ansökningstillfällen per år.

Föreningen kan också söka regionala projektmedel för riktade folkbildningsinsatser, fyra ansökningstillfällen per år.  

 

När utbetalas verksamhetsmedel?

Verksamhetsmedel utbetalas runt 10 februari och runt 10 september. 

 

Vi som förening har fått verksamhetsmedel, hur vet vi vad det avser?

Mejla info@kulturens.se och fråga. 

 

Vart vänder jag mig med åsikter om verksamheten?

Mejla info@kulturens.se.

 

Vår förening vill ha pennor, broschyrer eller roll-ups med Kulturens logotyp till ett kulturarrangemang, hur får vi det?

Kontakta info@kulturens.se för att se över möjligheten att få material från oss.