Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Om sociala medier

Jamie-Spencer

bild: Jamie Spencer

 

I den här delen kommer du att få en kort genomgång av historien av sociala medier för att få en bättre förståelse över hur de sociala medierna har vuxit fram, hur de är uppbyggda och hur de fungerar i praktiken. 

Du kommer också göra en kartläggning över dina egna sociala medievanor, samt de behov som finns inom din organisation.