Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Nuläge – användning sociala medier

aboblist.com.

bild: aboblist.com

 

Vilka kunskaper kring sociala medier har du och vad finns det för kunskaper i din förening? Skriv ner vilka sociala medier du har använt dig av och vad har du använt dem till?

 

Facebook

  • hur har du använt Facebook?
  • hur ofta har du använt Facebook?
  • i vilket syfte och till har vad använt Facebook? 

Instagram

  • hur har du använt Instagram? 
  • hur ofta har du använt Instagram? 
  • i vilket syfte och till vad har du använt Instagram?

Twitter

  • hur har du använt Twitter? 
  • hur ofta har du använt Twitter?
  • i vilket syfte och till vad har du använt Twitter?

Föreningens kommunikation

  • Finns det någon i din förening som jobbar med eller tar hand om med föreningens kommunikation?