Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Sociala medier idag

Jason-Howie

bild: Jason-Howie

 

Sociala medier i dag är ett etablerat verktyg för marknadsföring och spridning av offentlig information. Med andra ord extern kommunikation, riktad till personer och grupper utanför den egna verksamheten. Men de flesta sociala medier startades till en början för att enbart erbjuda ett sätt för privatpersoner att internt kunna kommunicera med vänner, familj och andra kontakter via nätet.

Det här kapitlet kommer ge dig mer ingående bakgrund och kunskaper inom Facebook, Instagram och Twitter samt hur du kan använda dem