Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Hur används olika sociala medier

Micah-Sittig

Bild: Micah Sittig


Nu när vi har gått igenom hur de olika sociala medierna har vuxit fram och hur de är uppbyggda.

I det här avsnittet kommer vi att titta närmare på din förenings prioriteringar och mål, samt hur sociala medier kan användas rent praktiskt för att tillgodose dessa. Vi kommer att utforska Facebook, Twitter och Instagram, deras funktioner och användare.

Efter den här delen kommer du ha en djupare förståelse för hur en förening kan använda sociala medier för att kommunicera med sina medlemmar på ett effektivt sätt.