Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Reflektion runt föreningens prioriteringar och mål

Véronique-Debord-Lazaro

Bild: Véronique Debord Lazaro

 

I tidigare kapitel gjorde du en första kartläggning av föreningens behov av sociala medier och på vilka sätt de olika kanalerna skulle vara användbara.

I denna del kommer prata om hur kommunikationen i sociala medier hör ihop med föreningens vision och budskap. 

Reflektera över: 

  • Vilka prioriteringar har föreningen och hur ska det kommuniceras genom sociala medier?
  • Vilka mål har föreningen, hur kan sociala medier bidra till att nå/genomföra dem?
  • Vem/vilka är det vi vill nå ut till genom sociala medier?