Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Aktiv närvaro

PROAlex-Handy

Bild: Alex-Handy

 

Bara genom att ha en närvaro i sociala medier, visar er förening att ni är villiga att möta medlemmarna på nya plan och testa nya sätt att kommunicera. Det visar naturligtvis också att ni följer med i den moderna utvecklingen. Men för att upprätthålla det behöver kontot hållas aktivt och uppdateras minst 1-3 gånger per vecka, annars får publiken inte tillräckligt med kontinuitet. Publicerar du minst något inlägg i veckan så kommer du se stor skillnad på ett konto som inte uppdateras alls.

Var uthållig och publicera inte allt innehåll på en och samma dag.

Ett inaktivt konto på Facebook, Instagram eller Twitter fyller inget syfte. Det kommer snarare ge intrycket av att föreningen inte har någon aktiv verksamhet över huvud taget. Hur aktiva er förening vill vara är upp till er. Men glöm inte att ha detta i åtanke            

 

Övning fältstudie

Dags för en liten fältstudie. Föreningar, offentliga personer, myndigheter, företag. Hur jobbar alla andra med sociala medier? Hur kommunicerar de med sin målgrupp? Det är viktigt att titta utanför den egna referensramen för att få inspiration och kunskap.

I den här övningen tittar vi på olika konton på sociala medier och reflekterar kring vad vi ser. Följ länkarna och fundera över följande exempel. Anteckna gärna:

Om tid finns, kom gärna med egna förslag och utforska.