Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Skapa en tydlig profil

PROStudio-Alijn

Bild: Studio Alijn

 

Du bör även fundera på hur föreningen representeras utåt. Vi börjar med något av det viktigaste, profilmaterialet som gör att andra kan identifierar er förening. Det kan vara en logga, en färg/färgkombination, typsnitt, illustrationer, bilder, maskot eller liknande. Det är bra att försöka hitta en röd tråd i den här typen av material, och gärna låta det synas i era sociala medier.

I sociala medier kommer ni behöva använda er av en så kallad ”profilbild” för er förening. Oftast en kvadratisk bild som visar något som identifierar er – förslagsvis en logotyp.

Se också om ni kan använda ert bildmaterial på annat sätt. Facebook erbjuder till exempel möjligheten att ladda upp en så kallad omslagsbild på såväl privata som offentliga profiler, sidor och grupper. Det gör även Twitter. Välj gärna en bild som representerar er verksamhet. Kolla på andra konton om ni behöver inspiration.

Det är också viktigt att presentera sig. Facebook, Twitter och Instagram erbjuder alla möjligheten att skriva en kort presentation som personer ser när de besöker er profil. Beskriv kort och enkelt vilka ni är och vad ni gör. Det är också bra att berätta hur det går att nå er, eller var ni erbjuder mer information, till exempel en länk till hemsida.

 

Övning

Hur kan vi beskriva vår verksamhet på enklaste möjliga sätt?

  • Skriv ett förslag på en kort presentation av er förening, max 160 tecken inklusive blanksteg.

Ett exempel på en förenings presentation är Ung Media Sverige, som beskriver sig på följande sätt i sociala medier:

“Ett ungdomsförbund för medieproducerande unga. Vi stödjer och skapar bättre förutsättningar för dig att driva din medieförening. Mer info på ungmedia.se