Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Marknadsför er verksamhet

Mary-Ann-Clarke-SCott

Bild: Mary Ann Clarke Scott

 

Vi har redan konstaterat att sociala medier är ett verktyg för kommunikation, och att den kommunikationen behöver ha ett engagerande tilltal. Det här är också nyckeln till att marknadsföra er förening på Facebook.

Tänk på att ni vill interagera med er målgrupp, inte bara ge dem information. Sociala medier erbjuder möjligheten för dina mottagare att kommentera, gilla och dela vidare inlägg och innehåll som engagerar dem. På längre sikt kan ni bygga upp ett nätverk och fler personer kommer på så sätt nås av det ni gör.

Personligt tilltal ger ofta bra respons. Bjud gärna in till dialog. En god idé är också att signera inlägg och uppdateringar med namn i slutet.

Video och bilder fångar blicken, snarare än lång text. Det är en fördel att arbeta med genomtänk bildmaterial.

Eftersom många tittar på sociala medier i mobilen eller på läsplatta ser de bilder i ett litet format. Undvik bilder på motiv som är långt bort, fokusera snarare på bilder tagna på nära håll och som berättar något.

Inspireras av andra. Kolla på liknande verksamheter eller aktörer som är helt olika er förening.

Tänk på att du gör inlägg i föreningens namn. Personliga åsikter bör hållas till ditt privata konto. Följ föreningens stagdar och regler.

Publicera bara bilder som er förening äger upphovsrätten till, eller som du har tillstånd att publicera från upphovsrättsinnehavaren.