Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Inkluderande kommunikation

Remi-Tu

 
Bild: Remi Tu

 

Inkluderande kommunikation kan betyda många olika saker och gäller all media som publiceras. Till exempel är det bra att skriva med ett tillgängligt språk som är lätt för många att förstå. Språklagen beskriver att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt – något som även bör gälla för det civila samhället. 

Det kan innebära att skriva det viktigaste först, vara tydlig, undvika bisatser, skriva korta meningar och undvika ordet “man”, och istället skriva vem/vilka som avses.

Det kan också innebära att tänka på representation. Att jobba aktivt med att inte befästa normer genom era bildval, och visa mångfald när det gäller människor som syns på bild.