Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Inkluderande kommunikation i text

Thomas-Bonte

Bild: Thomas Bonte

 

Språk befäster och återskapar normer. Men genom språket kan vi också synliggöra, utmana och ändra normerna. Försök därför att tänka på om en person skulle känna sig inkluderad eller exkluderad av språkbruket som används i era sociala medier när du skriver.

För att rikta din kommunikation till alla kön och könsidentiteter. Det kan till exempel vara genom att använda ordet ”en” istället för ”man”. Det är även viktigt att inkludera personer som inte identifierar sig som ”han” eller ”hon”. Det kan ni göra genom att använd ”hen” istället för ”han” eller ”hon”, eller använda personens namn i de fall då kön inte är relevant. 

Genom att använda ett mer tillgängligt språk så ökar chansen att alla läsare ska kunna ta del av ert budskap eller den information ni sänder.

Ett tillgängligt språk och ett tillgängligt format ökar också möjligheten för att personer med exempelvis dyslexi eller synskador, personer som inte kan läsa flytande svenska och personer som lätt blir distraherade kan ta till sig informationen. Dessutom gynnar tillgängliga texter och klarspråk alla, då det är enklare att ta till sig innehållet om det som kommuniceras är tydligt.

Att använda ett tillgängligt språk innebär: 

 • Skriv det viktigaste först
 • Använd rak ordföljd
 • Undvik bisatser 
 • Skriv korta meningar
 • Välj aktiva verb istället för passiva (”de röstade” istället för ”det röstades”)
 • Undvik orden denna, dessa, detta
 • Skriv ut förkortningar
 • Förklara svårare ord och interna begrepp
 • Ha koll på prepositionerna
 • Skriv punktlistor
 • Gör styckesindelning