Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Inkluderande kommunikation i bild

Perzonseo-Webbyra

Bild: Perzonseo Webbyra

 

En inkluderande kommunikation innebär att tänka på de bilder som er förening använder i era sociala medier.

Det är inte alla som kan se bilderna ni lägger upp av olika anledningar, exempelvis synnedsättning eller färgblindhet. Därför är det viktigt att ni beskriver (syntolkar) bilderna med text och bara använder bilder som har en bra skärpa, samt undviker bilder som innehåller för många detaljer.

För att fler personer ska kunna känna sig välkomna och som en del av er grupp, är det viktigt att tänka på ”representation”; det vill säga vilka det är som representerar er förening i era bilder – vem eller vilka som får synas.  Ett tydligt exempel är att de som syns i media idag till 70-80% är män.

För att ge en bättre bild av vilka som är välkomna och vilka som är en del av er förening, så kan ni använda bilder med personer av varierande ålder, kön, hudfärg och funktionalitet. På så vis kan fler personer relatera till det ni gör och dem ni är.

 

Att jobba aktivt med att inte befästa normer genom era bildval.

Att inte befästa normer handlar inte bara om vem som syns eller inte syns i era bilder, utan också vad som syns i bilderna. Det kan till exempel handla om hur bilden är tagen, vad personen gör i bilden eller hur hen är klädd. 

Jämfört med män så porträtteras till exempel kvinnor ofta underifrån, ser undergivna ut eller sysslar med sådant som traditionellt anses vara kvinnligt. Försök att vända på eller bryta stereotypa bilder, och hjälp personer att förstå att er förening riktar sig till alla.