Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Avslutande reflektion

Rui-Fernandes

Bild: Rui-Fernandes

 

Bra jobbat! Nu har du kommit till kursens sista del. Som vi har sett så är sociala medier är ett värdefullt verktyg som erbjuder oändliga möjligheter för den kreativa föreningen.

För att avrunda den här kursen kommer vi att titta på ytterligare tre exempel på hur andra föreningar har använt verktyget och reflektera kring deras arbetssätt.

Vi kommer också sammanställa kursmomentens övningar och reflektionsuppgifter till en handlingsplan för er förenings kommunikation.