Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Reflektionsuppgifter

 

Kommunikationsanalys

Utgå från kursens olika delar och diskutera hur nedanstående organisationer kommunicerar i den mediakanal som länkats. Tänk till exempel på det som du reflekterat över under rubrikerna marknadsföring och inkluderande kommunikation, svara sedan fritt på frågorna:

  • Vad har nedanstående organisationer gjort bra i sin kommunikation i respektive sociala media-plattform? Varför?
  • Vad har nedanstående organisationer gjort mindre bra? Varför?

Facebook

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning

 

Instagram

Ung Cancer

 

Twitter

Rättviseförmedlingen

 

Handlingsplan kommunikation

Sammanställ era svar från kursens tidigare övningar och reflektionsfrågor till en handlingsplan för er förenings kommunikation. Diskutera följande utifrån handlingsplanen: 

  • Vad krävs för att använda handlingsplanen praktiskt? 
  • Vem ansvarar för att er förening ska arbeta efter handlingsplanen? 
  • Vilket exakt datum kommer ni att börja arbeta utifrån handlingsplanen?