Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Övning – skriv ett inlägg

Avnee-Cooper

Bild: Avnee Cooper

 

Tänk på en aktuell nyhet eller händelse inom er organisation. Skriv ett inlägg på antingen Facebook, Instagram eller Twitter. Anpassa inlägget efter mediet.

  • Vilken typ av nyheter, information eller budskap skulle passa bäst i de olika kanalerna – Facebook, Instagram och Twitter för er förening?
  • Varför skulle de passa bäst?

Tänk på hur de olika kanalerna fungerar och används!