Arrangörskap

Grundläggande arrangörskurs

Rikta dig till hela din publik

När du arbetar med ett arrangemang som är öppet för allmänheten, har du som arrangör ett demokratiskt ansvar. Detta ansvar möter du genom att arbeta inkluderande.

Inkluderingsarbetet sträcker sig från vilka artister eller konstnärer du väljer att lyfta fram i scenljuset, till hur och vem du väljer att kommunicera med i marknadsföringen.

Genom att rikta dig till hela din målgrupp istället för endast utvalda delar, exempelvis indirekt bara män eller bara kvinnor, ökar du möjligheterna för att ditt arrangemang ska bli välbesökt.

Ett första steg på en spännande resa

Inkludering kan vara ovant och kännas svårt, en bra startpunkt är organisationen Make Equals test runt  inkludering och jämställdhet. Surfa in på Jämställdhetseffekten.nu, gör testet och titta på den grafiska översikten om deras metod.

Gå också in på Europe Jazz Balance och läs texten till lektion 1 om normkritik. Jazz Balance är en satsning som de europeiska jazzorganisationerna gör tillsammans, för att erbjuda ett mer konkret stöd till bokare i deras arbete med ett mer varierat och välbalanserat konsertprogram.