Arrangörskap

Grundläggande arrangörskurs

Om projekt

Ett projekt är något som utförs av en tillfällig grupp för att skapa ett i förväg bestämt resultat. Vanligtvis svarar ett projekt på ett behov som måste tillfredsställas eller ett problem som behöver lösas.

I sin ursprungliga betydelse syftade projekt endast på planering, för att under de senaste femtio åren också inbegripa genomförandet av det som planerats.

En öppnare avgränsning av projektbegreppet är att se allting som projekt om det har ett bestämt mål och flera åtgärder som måste ske och hanteras för att ta sig dit.

Unika fast lika

Alla projekt ser olika ut, fast några gemensamma saker som återkommer i de flesta projekt är att det finns:

  • en idé
  • ett mål
  • ett syfte