Arrangörskap

Grundläggande arrangörskurs

Boka så att alla blir nöjda

En bra utgångspunkt vid bokning är att försöka göra samtliga inblandade nöjda. Det innebär att priset måste vara realistisk utifrån vad din publik är beredd att betala, samtidigt som den du vill boka ska få skäligt betalt för sitt arbete.

Vid bokningen sker det en förhandling om det artistiska värdet. Du som arrangör kommer överens med artisten/konstnären eller den som företräder denne om hur mycket ni båda värderar hens arbete.

Här finns det två sätt att börja förhandlingen på.

  1. ge ett förslag på ett gage till den du vill boka och förhandla utifrån det
  2. fråga personen du vill boka hur mycket hen vill ha för att framträda och utgå från det i förhandlingen

Av erfarenhet så brukar den du vill boka ofta ge ett högt pris och arrangören ett lågt, för att i slutändan mötas någonstans i mitten.

Var rak och tydlig vid bokning

Tydlighet är viktigt i all kommunikation som du har med den du vill boka. Redan i den första kontakten bör du fråga personen om hen vill och kan framträda, samt att det endast är en förfrågan och ingen bokning - som inte är klar förrän avtalet är underskrivet.

Om du har ett datum för när du vill att hen ska komma, kommunicera gärna det i din första kontakt. Om det inte finns en bestämd dag, försök få ett datum som passar er båda så fort som möjligt så att du kan planera ditt projekt utifrån det.

Det är ofta en bra idé att försöka öka intresset hos den du vill boka till ditt arrangemang, genom att lyfta fram olika fördelar med evenemanget.

Det finns massa saker du kan föreslå som gör det mer fördelaktigt att komma till dig:

  • är personen du vill boka på turné?
  • kan du samboka hen med andra för att minska resekostnader?
  • kan du hjälpa personen du vill boka att få fler turnéstopp när de ändå är ute på vägarna, genom att själv hitta andra arrangörer i närliggande städer?
  • kan din klubbprofil stärka artistens eller konstnärens profil?
  • kan du erbjuda någonting som känns så kul för artisten att vara en del av, eller ge så mycket publicitet att det blir enklare att enas om priset?

Underskatta inte heller värdet av att ge artisten en upplevelse utöver det vanliga som en del av din förhandling.