Arrangörskap

Grundläggande arrangörskurs

Kontrakt låter dig ta det säkra före det osäkra

Att alltid ha ett kontrakt på det som ni kommit överens om, minskar riskerna för missförstånd och oförutsedda utgifter.

I stora drag ska kontraktet specificera vad er förhandling resulterade i och vad som innefattas i ert avtal.

Kontraktet är en trygghet både för dig och för den du bokar. Skulle ni bli oense om något längs vägen, är det enkelt att gå tillbaka och se vad som egentligen avtalades.

Ett handslag, ett muntligt löfte eller en bekräftelse över mejl är alla bindande vid ett ingånget avtal. I praktiken är de tyvärr svåra att bevisa och i slutändan är inget så starkt juridiskt och så lätt att hänvisa till som ett skrivet kontrakt.

Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) har sammanställt kontraktmallar för bokning av enskild person eller företag som jag varmt rekommenderar: