Arrangörskap

Grundläggande arrangörskurs

Projektredovisning

När ett projekt avslutats, sammanställs vanligtvis det som hänt i en projektrapport.

Ofta är rapporten i relation till projektets omfattning och det finns ingen anledning att göra den onödigt stor.

Om du har fått bidrag för ditt projekt, har ofta bidragsgivarna en egen redovisningsmall som de vill att du ska använda.

 

Reflektera över ditt projekt

Även om du inte behöver skriva en projektrapport, är det alltid värdefullt att reflektera över hur arrangemanget gick för din egen skull.

Några frågor som du kan ställa dig är:

  • vilken var den viktigaste lärdomen från arrangemanget?
  • vad kommer du att göra annorlunda nästa gång? 
  • vad gjorde du bra som du tar med dig till nästa arrangemang? 

Lärandet är livslångt och genom att skriva en kort reflektion efter varje arrangemang, ökar dina möjligheter att utvecklas för framtiden.

 

Ärlighet varar längst

Om arrangemanget inte blev som du hoppats på, beskriv i projektredovisningen vad som blev annorlunda och vad du lärt dig till nästa gång.

Din ärlighet kan till och med vara bra, det skänker trovärdighet till din redovisning och kan stärka din relation till bidragsgivaren.