Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Organisation kansli

7011969193_e11b2fb808_o-Johannes-Dietsch

Bild: Johannes Dietsch

Kulturens kansli kan sägas bestå av fem olika funktioner, dessa beskrivs mer utförligt här nedan. 

GS - Kulturens - Dokument - 2017-04-28 - organisation kulturens kansli ed

 

Stab

Stabens funktion är att leda kansliet i enlighet med förbundsstyrelsens mål och folkbildningsrådets regler. Vidare så ansvarar staben för kommunala och regionala ansökningar om folkbildningsmedel samt bistår förbundstyrelse, medlemsorganisationer och regioner. 

 

Administration

Hanterar föranmälningar, listhantering och rapportering av den bidragsberättigade verksamheten till Folkbildningsrådet. Kulturens har också en underleverantör av listhantering samt ekonomi och IT med namnet Arel Data. Kulturens har valt den lösningen för att kunna frigöra mer av statsbidraget till verksamhet. 

 

Evelyn

Evelyn är Kulturens egna verksamhet och hjälper musikskapare att nå sin version av framgång genom coachning, utbildning, nätverk och lokaler. Mer information om Evelyn hittar du här. 

 

Projekt

Projektens syfte är att utveckla verksamhet som ligger utanför Kulturens idag ordinarie kärnverksamhet, prova nya verksamhetsformer och nå nya målgrupper.

 

Utvecklingsenhet

Kulturens utvecklingsenhet arbetar tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer för att utveckla förbundets verksamhet och nå uppsatta mål. Enhetens arbete sträcker sig från regional- och nationell verksamhetsutveckling till särskilda insatser för asylsökande och kursverksamhet.