Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

Folkbildningens uppdrag

I 2014 års folkbildningsproposition Allas kunskap Allas bildning (2013/14:172) markerade regeringen att folkbildningen är viktig för demokratin:

Folkbildningen utgör en viktig del av det svenska samhället och dess koppling till landets folkrörelser är stark. Relationen mellan staten och civilsamhället i Sverige har präglats av en ömsesidig respekt, vilket även gäller relationen mellan staten och folkbildningen.

 

Folkbildningen har sedan sin framväxt alltid, parallellt med folkrörelserna, spelat en viktig roll för demokratin i Sverige.