Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

Mål för folkbildningspolitiken

Riksdagen har fastställt ett särskilt mål för folkbildningspolitiken i 2014 års folkbildningsproposition Allas kunskap Allas bildning (2013/14:172):

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

En ny egen målformulering klargör statens intentioner med folkbildningspolitiken vilken innefattar:

  • folkbildningen ska vara tillgänglig för alla
  • folkbildning sker tillsammans med andra
  • kunskap och bildning stärker människan
  • folkbildningen bidrar till individens personliga utveckling
  • folkbildningen har ett demokratiskt värde