Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

Statens fyra syften

Staten har 4 syften med folkbildningen:

  1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  3. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet
  4. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället

Den stora förändringen under senare år, är att orden om ökad mångfald tillkommit.

 

Reflektionsfråga mångfald

Det talas mycket om mångfald i dagens Sverige, vad innebär ordet för dig?