Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

Vad är egentligen Kulturens?

Det korta svaret är: ett studieförbund. Men vad innebär det? Varför startades förbundet? Var får vi våra pengar ifrån och varför?

Titta på nedanstående kortfilmer om Kulturens verksamhet skapade av Pia Qvarnström:Kulturens bedriver folkbildningsverksamhet med kulturinriktning inom sång, musik, dans, teater/drama, media, foto, film, bild och form etc.

Kulturens är studieförbundet av, för och med kulturutövare.

Kulturen är en drivande kraft i de processer som låter oss förvandlas från konsumenter till utövare, och gör oss delaktiga i utvecklingen av kultur och samhälle. Kulturens bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda, inklusive nya utövare.

"Kulturens behövs som vägvisare. Via fortbildning av ledare, spridning av goda idéer och test av nya verksamheter, kan Kulturens bidra till att amatörkulturen förnyas och får än större betydelse i Sverige." /Lars Farago, förbundsstyrelseledamot i Kulturens 2006-2014

Verksamheten bedrivs utifrån grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för individen. Det får inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller påtryckningar.

Kulturprogrammen är en naturlig del i den konstnärliga utvecklingen och möjliggör för fler att utöva och ta del av kultur.

 

Kulturens medlemsorganisationer

FolkYou, Föreningen Sveriges Körledare, Kontaktnätet, Kammarmusikförbundet, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet Visan i Sverige, Svensk Jazz, Svensk Musik med Misson –SMM, Svenska Folkdansringen, Sveriges Film-och Videoförbund, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund – SHR, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Sveriges Unga Blåsare, Ung Media och Ung Teaterscen