Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

De första åren som eget studieförbund

När Kulturens i maj 2010 skulle organisera sig inför självständigheten den 1 juli samma år, fanns det flera frågor. En var naturligtvis vilket personalbehov och vilken kompetens som organisationen behövde.

Redan vid start hade Kulturens som mål att fördela så mycket pengar som möjligt till genomförande av verksamhet, vilket i praktiken innebar en begränsad administration. Samtidigt fanns det krav på organisationens uppbyggnad och verksamhet från Folkbildningsrådet, bland annat krävdes en förbundsstyrelse och fem regionala enheter.

Detta resulterade i att Kulturens består av fem regioner och ett förbundsgemensamt kansli. Inom Kulturens finns också en riktlinje om att minst 50 procent av studieförbundets tillgängliga resurser ska användas i genomförande av folkbildningsverksamhet. Utöver detta ska 5 - 10 procent av resurserna kopplas till utbildningar av olika slag.

 

Årlig ökning i nära samarbete med medlemsorganisationerna

Kulturens har haft en god verksamhetsökning sedan starten och har år för år haft verksamhet i allt fler av landets kommuner. Vi har vuxit från sex stiftarorganisationer till dagslägets sexton medlemsorganisationer.

Enligt våra stadgar kan endast en”rikstäckande ideell kulturorganisation som önskar arbeta i den anda som utrycks i Kulturens stadgar och policydokument” antas som medlem i studieförbundet.

"Kulturens skall erbjuda hela bredden och vara relevant i vår tid. Som en av stiftarna var detta en genomgripande idé. Min vision är att samla kulturlivet." /Magnus Eriksson, förbundsordförande Kulturens